második világháború

csaták kudarcok vilámháboru a világ leggyorsabb katonai terve fegyverek harckocsik tankok stb.

1938.01.10. - Magyarország elismeri a spanyol Franco-kormányt.

1938.01.15. - Megalakul a Törzsökös Magyar Nemzetségek Szövetsége.

1938.01.27. - Magyarországon megszüntetik a Népszövetség pénzügyi ellenőrzését.

1938.02.03. - A Koronatanács haderőfejlesztési tervezetet fogad el (Huba-hadrend).

1938.02.05-09. - Horthy Miklós kormányzó és Darányi Kálmán miniszterelnök Lengyelországban tárgyal.

1938.02.10. - II. Károly király diktatúrát vezet be Romániában, és felosztja a politikai pártokat.

1938.02.21. - Betiltják a Magyar Nemzeti Szocialista Pártot. A Nemzeti Akarat Pártjának vezérét, Szálasi Ferencet rendőri felügyelet alá helyezik. (07.06-án 3 év fegyházbüntetésre ítélik.)

1938.03.05. - Darányi Kálmán miniszterelnök fegyverkezési programot hirdet meg ("győri program"). A képviselőház 04.30-án elfogadja, 06.03-án az 1938:XX. törvénycikk kibocsátásával törvényerőre emelkedik.

1938.03.13. - Német csapatok vonulnak be Ausztriába, amelyet népszavazás után a Német Birodalomhoz csatolnak (Anschluss).

1938.04.10. - Franciaországban megbukik Leon Blum miniszterelnök; Eduard Daladier alakít kormányt. Franciaország szakít a népfrontpolitikával a brit megbékéltetési politika javára.

1938.04.29. - A Londonban előző nap megkezdődött angol-francia konferencián megállapodnak abban, hogy nem nyújtanak katonai segítséget Csehszlovákiának Németországgal szemben, az országot inkább engedékenységre bírják Németország irányába. Megalakul a Fajvédők Országos Szövetsége.

1938.05.05-06. - Magyarországon "A nemzet lelkiismeretéhez" címmel röpiratot adnak ki a készülő zsidótörvény ellen.

1938.05.11. - Horthy Miklós kormányzó Hitler vendégeként részt vesz a kieli flottagyakorlaton.

1938.05.12. - Lemond a Darányi-kormány.

1938.05.14. - A kormányzó Imrédy Bélát miniszterelnökké, Rátz Jenő gyalogsági tábornokot honvédelmi miniszterré nevezi ki.

1938.05.25. - Budapesten kezdetét veszi a XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus. A kormányzó vitéz Keresztes-Fischer Lajos altábornagyot a Honvéd Vezérkar főnökévé nevezi ki.

1938.05.29. - Kihirdetik az 1938:XV. törvénycikket (I. zsidótörvény).

1938.05.30. - Hitler aláírja a Csehszlovákia elleni akció tervét (Fall Grün).

1938.06.01. - Kihirdetik az 1938:XVIII. törvénycikket (sajtórendészeti törvény).

1938.08.12. - Lengyelország kilép a Népszövetségből.

1938.08.20. - Horthy kormányzó egyhetes látogatásra Németországba érkezik.

1938.08.29. - A bledi egyezményben a Kisantant elismeri Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát, Magyarország lemond a fegyveres erő alkalmazásáról a Kisantant tagjaival szemben, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia vállalják a területükön élő magyar kisebbség helyzetének javítását.

1938.09.01. - A Honvéd Légierőnél bevezetik az ék alakú piros-fehér-zöld hadijelet.

1938.09.06. - Hermann Göring, valamint Pál jugoszláv régensherceg megegyezik Jugoszlávia semlegességéről egy esetleges magyar-csehszlovák konfliktus esetén.

1938.09.15. - Bad Godesbergben Chamberlain brit miniszterelnök Hitlerrel a csehszlovák kérdésről tárgyal.

1938.09.16. - A kormány a csehszlovákiai fejlemények miatt részlegesen mozgósít (két korosztályt hívnak be).

1938.09.20. - Berchtesgadenben Imrédy Béla miniszterelnök elutasítja Hitler kérését, hogy Magyarország német szövetségben, adandó alkalommal támadja meg Csehszlovákiát.

1938.09.22. - A Bad Godesbergben kezdődő kétnapos újabb Hitler-Chamberlain találkozón a brit miniszterelnök elfogadja a Führer javaslatait Csehszlovákiára vonatkozóan.

1938.09.23. - Csehszlovákiában elrendelik a teljes mozgosítást.

1938.09.30. - Hitler német kancellár, Mussolini olasz, Daladier francia és Chamberlain brit miniszterelnök aláírják a müncheni egyezményt, amellyel Csehszlovákiától Németországhoz csatolják a Szudéta-vidéket. A dokumentum 3. melléklete négyhatalmi döntőbíráskodást irányoz elő, ha Magyarország és Lengyelország 3 hónapon belül nem tudja rendezni területi vitáját Csehszlovákiával. A lengyel kormány ultimátumban követeli néhány határmenti város átadását Csehszlovákiától. Nagy-Britannia és Németország megnemtámadási szerződést köt.

1938.10.01. - A Honvédelmi és a Belügyminisztérium közösen felállított szabadcsapatait (Rongyosgárda) a magyar-csehszlovák határra vezénylik.

1938.10.02. - A prágai kormány hozzájárulásával lengyel csapatok vonulnak be Teschen (Tešin, Cieszyn) városok morva felébe.

1938.10.05. - Zsolnán a Hlinka-párt által szervezett szlovák nemzeti kongresszus kimondja Szlovákia és Kárpátalja autonóm státuszát Csehszlovákián belül. Zsolnán Josef Tiso elnökletével önálló szlovák kormány alakul.

1938.10.08. - A csehszlovák kormány átengedi Bohumínt Lengyelországnak.

1938.10.09. - Komáromban magyar-csehszlovák tárgyalások kezdődnek (13-án megszakadnak). Huszton autonóm kárpátaljai kormány alakul. Elnöke a csehszlovák szövetségi miniszteri ranggal is bíró Bródy András.

1938.10.11. - A Honvédség bevonul a komáromi tárgyalások eredményeként visszakapott Ipolyságra és Sátoraljaújhely szlovákiai felébe. Beregszász - Dercen térségében a Rongyosgárda egy százada csehszlovák csapatokkal keveredik harcba.

1938.10.12. - Borzsova - Salánk körzetében a csehszlovák csapatok szétszórják a Rongyosgárda egy zászlóalját.

1938.10.13. - A kormány kiterjeszti a részleges mozgósítást újabb öt korosztályra.

1938.10.14. - Hitler kijelenti, hogy nem támogatja Magyarország esetleges katonai akcióját Csehszlovákia ellen.

1938.10.20. - Rómában a magyar követ német-olasz döntőbíráskodást kér a csehszlovák- magyar vitában, Kassa, Ungvár és Munkács kérdésében javasolja Lengyelország bevonását is a döntőbíráskodásba.

1938.10.21. - Berlinben a magyar követ német-olasz döntőbíráskodást kér. Hitler elrendeli ("maradék") Csehszlovákia felszámolásának és a Memel-vidék visszacsatolásának katonai előkészítését.

1938.10.25. - Bródy András, a Csehszlovákián belüli kárpátaljai autonóm kormány elnöke bejelenti, hogy népszavazást kezdeményez a terület hovatartozásáról vagy függetlenségéről.

1938.10.26. - Csehszlovákia elfogadja a négyhatalmi döntőbíráskodást. A prágai központi kormány Bródy Andrást leváltva, Volosin Ágostont nevezi ki az autonóm kárpátaljai kormány elnökévé.

1938.10.27. - A müncheni egyezményt aláíró hatalmak közül Nagy-Britannia és Franciaország lemond döntőbírói jogáról Németország és Olaszország javára a magyar-csehszlovák vitában.

1938.10.29. - 15 ezer lengyel állampolgárságú zsidót áttoloncolnak a német-lengyel határon. Ez az első német áttelepítés.

1938.10.31. - Lengyelország ultimátumot intéz Csehszlovákiához, kisebb határmódosításokat követve a Jablonkai-hágó térségében, Árvában és a Szepességben.

1938.11.02. - Németország és Olaszország döntőbírósági határozatával (első bécsi döntés) Magyarország visszakapja a Dél-Felvidéket Csehszlovákiától. Az 1938:XXXIV. törvénycikkel 11. 03-án az Országgyűlés beiktatja az újraegyesülést.

1938.11.05. - A Honvédség megkezdi az első bécsi döntés végrehajtását (11. 10-ig befejezi).

1938.11.09/10. - Németországban szétzúzzák a zsidó boltokat ("Kristály-éjszaka").

1938.11.15. - Magyar-japán barátsági és szellemi együttműködési egyezményt írnak alá Budapesten. A kormányzó vitéz Bartha Károly táborszernagyot nevezi ki honvédelmi miniszterré.

1938.11.18. - A kormány határozatot hoz Kárpátalja fegyveres visszafoglalásáról. A német és az olasz kormány 11.21-ei tiltakozó jegyzékére leállítják a katonai előkészületeket.

1938.11.21. - A Rongyosgárda Héjjas Iván vezette zászlóalja Nagyszöllősnél román tüzérség által támogatott csehszlovák csapatokkal keveredik harcba.

1938.11.22. - Az addigi hét magyar vegyesdandár hét hadtestté alakul.

1938.12.02. - A belügyminiszter a baptista és a methodista egyház kivételével betiltja a magyarországi "kisegyházakat".

1938.12.06. - Franciaország és Németország megnemtámadási szerződést köt.

1938.12.10. - A kormányzó külügyminiszterré nevezi ki gróf Csáky Istvánt.

1938.12.31. - Megszűnik a katonai közigazgatás az első bécsi döntéssel visszacsatolt területeken.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 84
Tegnapi: 7
Heti: 132
Havi: 1 019
Össz.: 225 570

Látogatottság növelés
Oldal: 1938
második világháború - © 2008 - 2024 - csata.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »