második világháború

csaták kudarcok vilámháboru a világ leggyorsabb katonai terve fegyverek harckocsik tankok stb.

Falkenhorst, Nikolaus von Nyomtatás E-mail
falkenhorstk
(1885-1968) 
 
(1911-ig von Jastrzembski.) Német tábornok. Katonacsaládból származott, 1907-ben csatlakozott a hadsereghez. Harcolt az első világháborúban. Később a hadügyminisztériumban dolgozott, majd katonai attasé volt több országban is. Részt vett a lengyelországi hadjáratban. 1940-ben a norvégiai hadjárat során (mivel a bevetésre egyik pillanatról a másikra került sor) csapatait egy útikönyv segítségével irányította. Ezután a norvégiai erők főparancsnoka lett, csak egyetlen kisebb hadjáratban vett részt, egyébként megszálló feladatokat látott el. Több brit ejtőernőst és kommandóst is kivégeztetett, és kivívta a civil lakosság ellenszenvét is. 1944-ben, miután összekülönbözött Terboven Reichskommissarral, távozott posztjáról. 1946-ban egy brit katonai bíróság halálra ítélte, ezt később 20 évi börtönre változtatták. 1953-ban szabadon engedték.
 
Faragho Gábor Nyomtatás E-mail
faraghok(1890-1953)
 
Katonatiszt. Az első világháborúban ütegparancsnok. 1920-tól vezérkari tiszt. 1940-41-ben moszkvai katonai attasé. 1941-43-ban a Honvédelmi Minisztérium tisztviselője. 1943-tól a csendőrség felügyelője. 1944. szeptember 28-án Horthy megbízásából fegyverszüneti delegációt vezet Moszkvában, ahol október 11-én aláírja az előzetes fegyverszüneti feltételeket. 1944 decemberétől az Ideiglenes Nemzeti Kormány tagjaként közellátásügyi miniszter. A nyilas kormányzat hűtlenség miatt megfosztja rendfokozatától. 1945 júliusában nyugdíjba vonul, később a kommunisták kitelepítik.
 
Farkas Ferenc Nyomtatás E-mail
farkasferenc(1892-1980)
 
Gyalogsági tiszt. 1935. júl. 1-től 1938. okt. 1-ig a Honvédelmi Minisztérium 1/d. osztály vezetője, majd 1943. aug. 21-ig a Ludovika Akadémia I. főcsoport parancsnoka, majd parancsnoka. 1942-től főcserkész. 1940. szept. 1-től tábornok. 1943. febr. 1-től altábornagy 1943. aug. 21-től okt. 16-ig a VI. hadtest parancsnoka. Egyik felelőse lett volna a kiugrási kísérlet katonai biztosításának, mint a pesti hídfő vezetésének átvételére rendelt VI. hadtestparancsnokság parancsnoka. 1944. okt. 23-tól Országos Elhelyezési kormánybiztos, 1945. jan. 8-tól vezetői tartalék. 1944. nov. 1-től vezérezredes. 1945. jún. 19-ével lefokozzák és a Honvédségből kicsapják. Távollétében a budapesti Büntetőtörvényszék 1950. márc. 30-án életfogytiglani fegyházbüntetésre, állásvesztésre, teljes vagyonelkobzásra és politikai jogai 10 évre történő felfüggesztésére ítéli. A katonai emigrációban vezető szerepet játszik.
Foertsch, Hermann Nyomtatás E-mail
foertsch_hermann(1885-1961)
 
Katonai szolgálatát 1913-ban kezdi a gyalogságnál. A II. világháború kitörésekor a XXVI. német hadtest vezérkari főnöke, 1940-ben vezérkari tanfolyamok parancsnoka, 1941. máj. 10-től a 12. hadsereg vezérkari főnöke ezredesi rangban. 1942. febr. 1-től vezérőrnagy, 1943. jan. 1-től altábornagy, 1944. nov. 1-től gyalogsági tábornok. 1942. aug. 1-től az E Hadseregcsoport, 1943. aug. 23-tól az F Hadseregcsoport vezérkari főnöke, e minőségében von Weichs vezértábornagy vezérkari főnökeként Magyarország német megszállásának egyik tervezője és irányítója. 1944. márc. 28-tól a 21. gyaloghadosztály parancsnoka, 1944. szept. 22. - dec. 31. között a X. hadtest parancsnoka, 1945. februárban a 19. hadsereg helyettes vezetője, 1945. márc. 26-án megbízzák az 1. hadsereg vezetésével.
 
Franco Y Bahamonde, Francisco Nyomtatás E-mail
spain-franco(1892-1975)

Spanyol diktátor, tábornok. 1936-ban a marokkói lázadás szervezője. Ez az esemény volt az 1939-ig tartó spanyol polgárháború elindítója. 1936-tól Franco volt a spanyol "nemzeti állam" vezetője. Hathatós segítséget kapott az olaszoktól és a németektől, akik mintegy "főpróbát" tartottak a későbbi "nagy háború" esetére. 1939-től 1975-ig Spanyolország államfője (Caudillo). A második világháborúban - Hitler és Mussolini hosszas unszolása ellenére - semleges maradt.


Frank, Hans Nyomtatás E-mail
frankk (1900-1946) 
 
Német jogász, a náci párt tagja, Hitler ügyvéde. 1933-ban bajor, később birodalmi igazságügy-miniszter. 1939 októberétől a megszállt lengyel területek főkormányzója. Kegyetlen terrort vezetett be, lengyeleket, zsidókat végeztetett ki, és gazdaságilag teljesen kizsigerelte az országrészt. Sokan idézték azt a történetet, miszerint amikor meghallotta, hogy a csehországi protektor, Neurath plakátokat tétetett ki, amelyeken bejelentette hét egyetemista kivégzését, Frank azt mondta egy újságírónak: "Ha én is elrendelném, hogy minden hét lelőtt lengyelt plakát hirdessen ki, nem lenne elég erdő Lengyelországban ahhoz, hogy papírt gyártsanak a plakátokhoz!" Háborús bűneiért bíróság elé került. 38 kötetes naplója, mely a nürnbergi per legmegrázóbb bizonyítékai közé tartozik, részletesen tartalmazza viselt dolgait. A tárgyaláson megbánást tanúsított, de az akasztófát nem kerülhette el.
Frank, Karl-Hermann Nyomtatás E-mail
frankkhk(1898-1946)
 
Szudétanémet politikus, SS-Gruppenführer. Az első világháború végén az osztrák hadseregben harcolt. Üzleti vállalkozásának csődje után csatlakozott a szudétanémet náci párthoz, ahol gyakorlatilag a második embernek számított. 1937-ben a cseh parlament tagja lett. A Szudétavidék annektálása, majd Csehország megszállása után magas tisztségeket töltött be a náci pártban. Rendõrfõnökként az erélytelennek tartott Neurath mellett, majd a "vaskézzel" kormányzó Heydrich segítőjeként a terror alkalmazásától sem riadt vissza. Heydrich meggyilkolása után õ rendelte el a megtorló intézkedéseket: a letartóztatásokat, kivégzéseket, Lidice és Lezaky lerombolását. Később a névleges vezető, Frick helyett továbbra is az õ kezében maradt a gyeplő. A háború végén az amerikaiak átadták a cseh hatóságoknak. Háborús bûneiért halálra ítélték, és nyilvánosan felakasztották.
 
 
Freideburg, Hans-Georg von Nyomtatás E-mail
friedeburgk (1895-1945) 
 
Német tengernagy. Az első világháború során kadétként csatlakozott a haditengerészethez, tisztté történő kinevezését követően tengeralattjárón teljesített szolgálatot. 1933-ban adjutánsként a hadügyminisztériumhoz került. Himmler egyengette karrierjét, rövidesen már a főparancsnokságnál szolgált. 1943-tól a tengeralattjáró-flotta irányítója. Miután Hitler halálát követően Dönitz lett a kancellár, utódaként Friedeburgot nevezte ki a Kriegsmarine élére. Ebben a minőségében tárgyalt a szövetségesekkel a megadásról, és a haditengerészet képviselőjeként õ írta alá a német kapitulációs okmányt. Röviddel később öngyilkosságot követett el
Fretter-Pico, Maximilian Nyomtatás E-mail
fretterpicok(1892-1984) 
 
Német tüzértábornok. 1910-tõl hivatásos katona. Az orosz fronton teljesített szolgálat után Romániába helyezik, ahol csapatait bekerítik, de törzskara egy részével együtt Hitler utasítására kimenekítik a katlanból. Előbb Erdélyben, majd a Tiszántúlon, mint a 6. német és a 2. ill. 3. magyar hadseregekből szervezett ún. Fretter-Pico seregcsoport parancsnoka próbálja meg feltartóztatni az orosz csapatokat. Miután Tolbuhin egységei 1944. december 21-22-én több helyen is áttörik az általa tartott ún. Margit-vonalat, leváltják; utóda Balck tábornok lett. Ezután kegyvesztettként csak kisebb feladatokat kap, a háború végén amerikai fogságba esik, ahonnan 1947 decemberében engedik el. Több tábornoktársával együtt ezután az amerikai hadsereg részére készít elemzéseket a németek háborús teljesítményéről.
 
Freyberg, Sir Bernard Cyrill Nyomtatás E-mail
nz-freyberg(1889-1963)
 
Új-zélandi tábornok, Churchill bizalmas barátja. Harcolt mindkét világháborúban. Sokszor megsebesült, több kitüntetést is kapott. 1939-tõl a külföldön harcoló új-zélandi erők főparancsnoka. Novemberben Görögországba irányítják, a németek támadásakor mesteri visszavonulást vezényel, később pedig Kréta szigetén okoz veszteségeket Student egységeinek, ráadásul embereinek felét evakuálni tudja. Ezután az afrikai hadszíntérre helyezik, a második el-alameini csata során részt vesz a németek üldözésében. Rommel az ő katonáitól tartott leginkább. A sivatagi gyõzelem után Clark parancsnoksága alatt Olaszországban harcol, ő kezdi meg Monte Cassino ostromát. A háború után 1946 és 1952 között Új-Zéland főkormányzója.
Frick, Wilhelm Nyomtatás E-mail
frickk(1877-1946) 
 
Német jogász, politikus. Korán csatlakozott a nácikhoz. 1923-ban részt vett a müncheni sörpuccsban. 1930-ban ő lett az elsõ náci tartományi miniszter, Thüringiában felelt a belügyekért. A hatalomátvételtől 1943 nyaráig a birodalom belügyminisztere. A nevéhez fűződik a "nürnbergi faji törvények" megfogalmazása és elfogadtatása, a zsidók, kommunisták, szocialisták, egyházi vezetők és a rendszer más ellenségei ellen hozott rendeletek egész sorának végrehajtása. Bár névleg Himmler felettese volt, a Gestapo és az SS ügyeibe nem volt beleszólása. 1943-tól a Cseh-Morva Protektorátus irányítója, de csak névlegesen, az igazi hatalom alárendeltjének, Karl-Hermann Franknak a kezében volt. A nürnbergi perben halálra ítélték es kivégezték.
 
Friessner, Johannes (Hans) Nyomtatás E-mail
friessnerk
(1892-1971) 
 
Német tábornok. Az első világháborúban is harcolt, a második világháborút még ezredesként kezdte, ezután évente előrelépett a ranglétrán. Részt vett a nyugati hadjáratban. 1942-től a keleti fronton harcolt. 1944 júliusában az Észak hadseregcsoport parancsnoka, de a hónap végén már Romániába vezényelték a Dél-Ukrajna hadseregcsoport élére. A románok kiugrása után nehéz helyzetbe került, Magyarországon szinte a semmiből teremtett hadsereget. Szeptember 24-től a Dél hadseregcsoport parancsnoka. Jó teljesítményt nyújtott Erdélyben és a debreceni tankcsata idején, de később hibákat követett el, melyek következtében a szovjet csapatok áttörték az ún. Margit-vonalat, valamint megkezdték Budapest ostromát.1944. december 23-án Hitler menesztette, később már nem kapott beosztást. Utóda Wöhler tábornok lett. Ausztriában esett az amerikaiak fogságába. 1947-től haláláig az NSZK-ban élt.
 
Friessner, Johannes (Hans) Nyomtatás E-mail
friessnerk
(1892-1971) 
 
Német tábornok. Az első világháborúban is harcolt, a második világháborút még ezredesként kezdte, ezután évente előrelépett a ranglétrán. Részt vett a nyugati hadjáratban. 1942-től a keleti fronton harcolt. 1944 júliusában az Észak hadseregcsoport parancsnoka, de a hónap végén már Romániába vezényelték a Dél-Ukrajna hadseregcsoport élére. A románok kiugrása után nehéz helyzetbe került, Magyarországon szinte a semmiből teremtett hadsereget. Szeptember 24-től a Dél hadseregcsoport parancsnoka. Jó teljesítményt nyújtott Erdélyben és a debreceni tankcsata idején, de később hibákat követett el, melyek következtében a szovjet csapatok áttörték az ún. Margit-vonalat, valamint megkezdték Budapest ostromát.1944. december 23-án Hitler menesztette, később már nem kapott beosztást. Utóda Wöhler tábornok lett. Ausztriában esett az amerikaiak fogságába. 1947-től haláláig az NSZK-ban élt.
 
Funk, Walter Immanuel Nyomtatás E-mail
funkk(1890-1960)
 
Német közgazdász, politikus, Hitler egyik gazdasági tanácsadója. 1931-ben lett a náci párt tagja. Szoros kapcsolatokat épített ki a párt és a nagyiparosok között. A háború előtt több párt- és politikai funkciót is betöltött. 1933-ban birodalmi sajtófőnök, 1937-től Scahcht utódaként gazdasági miniszter. 1939-től szintén őt váltja fel a Reichsbank élén. Nem volt kiforrott programja, a háború második felében sokkal inkább Speer szervezte a hadigazdaságot. A nürnbergi perben életfogytiglani börtönre ítélték, de 1957-ben rossz egészségi állapotára való tekintettel szabadlábra helyezték.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 5
Tegnapi: 7
Heti: 53
Havi: 940
Össz.: 225 491

Látogatottság növelés
Oldal: fontos emberek7
második világháború - © 2008 - 2024 - csata.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »