második világháború

csaták kudarcok vilámháboru a világ leggyorsabb katonai terve fegyverek harckocsik tankok stb.

1942 Nyomtatás E-mail
1942.01.04. - Zsabja és Csurgó körzetében magyar alakulatok biztonsági akciót kezdenek, miután szerb partizánok rajtaütöttek magyar katonákon.

1942.01.06-09. - Ribbentrop német külügyminiszter Budapesten a teljes magyar haderő bevetését kéri a fronton. Megegyezés születik a magyar kőolajszállítások növeléséről Németországnak.

1942.01.10. - Japán csapatok szállnak partra az indonéz szigeteken.

1942.01.18. - Németország, Olaszország és Japán katonai egyezményt köt a hadműveleti övezetek felosztásáról.

1942.01.20. - A Berlin melletti Wannseeben tartott konferencián elhatározzák a zsidók megsemmisítését ("Végső megoldás, Endlösung").

1942.01.20-22. - Keitel vezértábornagy, a Wehrmacht főparancsnokság főnöke budapesti látogatásán megállapodás születik egy magyar harcoló hadsereg és öt megszálló hadosztály kiküldéséről a keleti frontra.

1942.01.21. - Az észak-afrikai német-olasz haderő támadást indít Kirenaika visszafoglalására.

1942.01.21-23. - A magyar karhatalmi alakulatok kiterjesztik a razziát Újvidékre. A vérengzést, Szombathelyi Ferenc vezérezredes vezérkarfőnök, amint tudomást szerez róla, leállítja, és 1943-ban a felelősöket a Honvéd Vezérkar főnökének Bírósága elé állítja.

1942.01.25. - Japán csapatok szállnak partra Új-Guineában. Ausztráliában általános mozgósítást rendelnek el.

1942.01.28. - A német-olasz csapatok elfoglalják Benghazit.

1942.01.29. - Bajcsy-Zsilinszky Endre a Képviselőház külügyi bizottságában követeli az újvidéki vérengzés kivizsgálását és a felelősök felelősségre vonását.

1942.02.01. - Norvégiában Vidkun Quisling alakít kormányt.

1942.02.05. - A kettéváló magyar megszálló erők irányítására a keleti hadszíntéren megalakul a Keleti-, illetve a Nyugati Megszálló Csoport Parancsnokság. Parancsnokai Olgyay Károly altábornagy, illetve Sziklay György vezérőrnagy. Magyarországon megkezdődik a toborzás az SS-be.

1942.02.11-12. - Egy német flottacsoportosítás áttör a La Manche-csatornán.

1942.02.12. - Magyar-német államközi egyezményt írnak alá arról, hogy 20 ezer magyar állampolgárságú német jelentkezhet a Waffen-SS-be. Az egyezmény tiltja a toborzást a Honvédségben és a hadiüzemeknél. Az önkéntesek állampolgársága a szolgálat idejére szünetel.

1942.02.14. - Lengyelországban megalakul a londoni emigráns kormány politikai vezetése alatt álló Honi Hadsereg (Armija Krajowa). Churchill parancsot ad német városok elleni megtorló bombatámadásokra.

1942.02.15. - Singapore erődje kapitulál a japán csapatok előtt.

1942.02.19. - Az Országgyűlés két házának együttes ülésén kormányzó helyettessé választják vitéz nagybányai Horthy Istvánt. A japán haditengerészeti légierő bombázza az ausztráliai Port Darwint.

1942.02.24. - Megkezdődik a 2. magyar hadsereg mozgósítása.

1942.02.28. - Japán csapatok szállnak partra Jáwa szigetén.

1942.03.01. - A Honvédségnél bevezetik a fehérkeresztes hadijelet az ék alakú piros-fehér- zöld helyett. A légvédelmi hadtestből megalakul a Légvédelmi Erők. A február közepén alakult Magyar Történelmi Emlékbizottság felhívást tesz közzé.

1942.03.07. - Japán csapatok foglalják el Rangoont.

1942.03.08. - Japán csapatok foglalják el Batáviát (ma Djakarta).

1942.03.09. - Horthy kormányzó a 7-én lemondatott Bárdossy László után Kállay Miklóst nevezi ki miniszterelnökké.

1942.03.10. - Szlovákiából megkezdődik a zsidók deportálása.

1942.03.14. - Az USA vezérkari főnökeinek egyesített bizottsága döntést hoz arról, hogy elsőként Németországot kell legyőzni, Japánnal szemben addig védekező harcot folytatnak.

1942.03.15. - Budapesten a Petőfi-szobornál háborúellenes tüntetés zajlik a Magyar Történelmi Emlékbizottság szervezésében.

1942.03.17. - A csendes-óceáni amerikai szárazföldi haderő főparancsnokságát Douglas MacArthur tábornok veszi át.

1942.03.28. - Franciaországból megkezdődik a zsidók deportálása.

1942.03.28-29. - A brit légierő végrehajtja az első szőnyegbombázást, Lübeck ellen.

1942.03.30. - Az amerikai hadvezetés kettéosztja a csendes-óceáni hadszínteret (a két főparancsnok MacArthur tábornok és Chester William Nimitz tengernagy).

1942.04.01. - A magyar gyalogdandárokat könnyűhadosztályokká szervezik át.

1942.04.02. - Német-olasz légi offenzíva indul Málta ellen (05.10-ig tart).

1942.04.11. - Megkezdődik a 2. magyar hadsereg kiszállítása a keleti frontra.

1942.04.18. - Az amerikai haditengerészeti légierő első ízben támadja Tokiót.

1942.05.04-08. - Döntetlen japán-amerikai tengeri csata zajlik a Korall-tengeren.

1942.05.09. - A szovjet csapatok offenzívát indítanak a donyeci hídfőből.

1942.05.12. - A pozsonyi parlamentben Esterházy János (egyedül) a zsidók deportálása ellen szavaz.

1942.05.15. - Szovjet-japán egyezményt kötnek Mongólia-Mandzsúria határáról.

1942.05.17. - Német ellentámadás indul, amelynek eredményeként a 05.9-én támadást indított szovjet csapatokat bekerítik, 05.28-ra a harkovi katlancsatában felszámolják.

1942.05.26. - Nagy-Britannia szövetségi szerződést köt a Szovjetunióval. A német-olasz haderő támadást indít Észak-Afrikában.

1942.05.27. - Prágában merényletet követnek el Reinhard Heydrich helyettes birodalmi protektor ellen, aki 06.4-én belehal sebesülésébe.

1942.05.28. - A keleti fronton megkezdődik a német nyári nagyoffenzíva (Blau hadművelet).

1942.05.30. - Köln bombázásával megindulnak a Németország elleni nagy angolszász légitámadások. A Szovjetunióban megalakul a Partizánmozgalom Központi Törzse.

1942.06.01. - Mexikó hadat üzen Németországnak, Olaszországnak és Japánnak.

1942.06.03-07. - Az amerikai flotta megveri a japánt a Midway-szigeteknél. Megáll a japán terjeszkedés a Csendes-óceánon.

1942.06.05. - Az USA hadat üzen Magyarországnak, Romániának és Bulgáriának.

1942.06.07-08. - Kállay Miklós miniszterelnök látogatást tesz Hitlernél.

1942.06.08. - Megalakul az amerikai Európai Hadszíntéri Parancsnokság.

1942.06.09. - Egy SS-alakulat a Heydrich elleni merénylet megtorlásaként kivégzi a csehországi Lidice lakosságának egy részét, a többieket deportálják.

1942.06.11. - Az USA szövetségi szerződést köt a Szovjetunióval.

1942.06.18-27. - Churchill brit miniszterelnök látogatást tesz az USA-ban.

1942.06.21. - Az észak-afrikai német-olasz haderő elfoglalja Tobrukot.

1942.06.23. - A német-olasz csapatok átlépik az egyiptomi határt.

1942.06.28. - A 2. magyar hadsereg bekapcsolódik a német Dél Hadseregcsoport támadó hadműveletébe Tyim térségében.

1942.06.30. - Rommel csapatai elérik El-Alameint. A 07.2-27. között zajló első el-alameini csatában nem tudják áttörni a brit védelmet.

1942.06.folyamán - Megkezdődik a bulgáriai zsidók deportálása.

1942.07.01. - Német-román csapatok foglalják el Szevasztopolt.

1942.07.02. - Magyar csapatok foglalják el Tyim városát. A német-olasz haderő támadást indít az El-Alameint tartó brit csapatok ellen. A sikertelen támadást Rommel 10-én leállítja.

1942.07.04-11. - A német flotta és légierő megsemmisíti a PQ-17 konvoj nagy részét az Északi-tengeren.

1942.07.06. - A 2. német hadsereg Voronyezsnél eléri a Don folyót.

1942.07.08. - A 2. magyar hadsereg gyorscsoportja eléri a Dont.

1942.07.16. - Megkezdik a holland zsidók deportálását.

1942.07.17. - A 6. német hadsereg támadást indít Sztálingrád irányába.

1942.07.18. - A 2. magyar hadsereg arcvonalán megkezdődnek az ún. hídfőcsaták a Don jobb partján lévő szovjet hídfők felszámolására (első urivi csata). Először száll fel a német Messerschmitt-262 sugárhajtású vadászrepülőgép.

1942.07.19. - Kihirdetik az 1942:VIII. törvénycikket a zsidó vallásfelekezet jogállásáról.

1942.07.23. - Német csapatok foglalják el Rosztovot.

1942.07.25. - A német A Hadseregcsoport támadást indít a Kaukázus irányába.

1942.07.27. - Befejeződik a 2. magyar hadsereg kiszállítása a frontra.

1942.08.02. - Megkezdődik az amerikai szárazföldi csapatok szállítása Nagy-Britanniába.

1942.08.04. - Megkezdik a belga zsidók deportálását.

1942.08.07. - A hídfőcsaták sorában megkezdődik az első korotojaki csata. Az észak-afrikai 8. brit hadsereg parancsnokságát Bernard Law Montgomery altábornagy veszi át. Amerikai csapatok szállnak partra Guadalcanal szigetén (az első amerikai partraszállás a csendes-óceáni szigeteken).

1942.08.09. - Német csapatok foglalják el Majkopot és Krasznodart.

1942.08.10. - A hídfőcsaták sorában megkezdődik a második urivi csata.

1942.08.12-18. - Churchill brit miniszterelnök és Harriman amerikai elnöki megbízott látogatást tesz Moszkvában, és tájékoztatást ad az angolszász stratégiai tervekről.

1942.08.15. - A hídfőcsaták sorában megkezdődik a második korotojaki csata.

1942.08.17. - Sikertelen brit-kanadai partraszállás történik a franciaországi Dieppenél. Az amerikai légierő Rouen és Sotteville bombázásával első ízben intéz támadást Nagy-Britanniából franciaországi célpontok ellen.

1942.08.19. - A német csapatok megkezdik Sztálingrád ostromát.

1942.08.20. - Horthy István kormányzó helyettes, a keleti fronton vadász főhadnagy, repülőhalált hal.

1942.08.21. - A németek feljutnak a Kaukázus legmagasabb csúcsára, az Elbruszra.

1942.08.22. - Brazília hadat üzen Németországnak és Olaszországnak.

1942.08.23. - A német csapatok Sztálingrádtól északra elérik a Volgát.

1942.08.26. - Zsukov marsallt kinevezik Sztálin, a szovjet Legfelsőbb Főparancsnokság főparancsnoka helyettesévé.

1942.08.28. - A hídfőcsaták sorában megkezdődik a harmadik korotojaki csata. A 2. magyar hadsereg német közreműködéssel 09.1-re felszámolja a szovjet hídfőt a Don jobb partján.

1942.08.29. - Először próbálják ki és vetik be a fronton a német Tigris harckocsit. Először vetik be az amerikai B-17 (Flying Fortress, Repülő Erőd) bombázót.

1942.09.04-05. - Szovjet bombázás Budapest ellen. (A magyar fővárost először éri légitámadás.) A Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium közösen felállítja az Államvédelmi Központot. Vezetője: Hain Péter. Londonban megkezdi működését a Magyar Nemzet Titkos Rádiója (Petőfi Rádió).

1942.09.05. - Magyarország egész területén légvédelmi készültség lép életbe.

1942.09.09-10. - Újabb szovjet bombázás Budapest ellen.

1942.09.10. - A német csapatok leállítják támadásukat a Kaukázusban. Sztálingrádtól délre újabb ponton jutnak ki a Volgához, kettévágva a 62. szovjet hadsereg arcvonalát.

1942.09.13. - A 6. német hadsereg megkezdi Sztálingrád központjának támadását.

1942.09.15. - A 2. magyar hadsereg megkezdi a téli állások kiépítését a Don jobb partján.

1942.09.17. - Dönitz tengernagy, a német tengeralattjáró flotta parancsnoka megtiltja az elsüllyesztett hajók személyzetének mentését.

1942.09.24. - A kormányzó honvédelmi miniszterré nevezi ki vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredest. Franz Halder vezérezredes, a német szárazföldi erők főparancsnokságának vezérkari főnöke lemond. Utóda Kurt Zeitzler gyalogsági tábornok.

1942.10.06. - Német-horvát szerződést írnak alá a német ajkú lakosság áttelepítéséről Horvátország területéről a Német Birodalomhoz 1938 óta közvetlenül hozzácsatolt területekre.

1942.10.09. - A Vörös Hadseregben visszaállítják az egyszemélyi parancsnoki rendszert (addig a politikai komisszár társparancsnok volt, ezidőtől a parancsnok egyik helyettese).

1942.10.17. - Dietrich von Jagow német követ jegyzéket ad át a magyar Külügyminisztériumnak, amely a zsidókérdés radikális megoldásának követelését tartalmazza

1942.10.22. - Dwight David Eisenhower amerikai tábornokot nevezik ki az észak-afrikai szövetséges haderő főparancsnokává.

1942.10.23. - El-Alameinnél megkezdődik a 8. brit hadsereg döntő támadása az észak- afrikai német-olasz haderő ellen. A 11.4-ig tartó második el-alameini csatában első ízben vetik be tömegesen az amerikai Sherman harckocsit.

1942.11.02. - A brit csapatok áttörik a német-olasz állásokat El-Alameinnél.

1942.11.04. - A német-olasz csapatok megkezdik a visszavonulást El-Alameintől.

1942.11.07. - Az országgyűlés törvénybe iktatja Horthy István emlékét.

1942.11.08. - Amerikai-brit csapatok szállnak partra Marokkóban és Algériában (Torch). Az Észak-afrikai francia haderő egy része Pétain marsall parancsa alapján ellenállást tanúsít. A Vichyi köztársaság megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat az USA-val.

1942.11.10. - Német ejtőernyős csapatok szállnak le Tuniszban. 14-én megkezdődik a német partraszállás a tenger felől is, a vichyi kormány hozzájárulásával. A francia gyarmati erők egy része ellenállást tanúsít. Amerikai csapatok foglalják el Oránt, másnap Casablancát.

1942.11.11. - Német-olasz csapatok szállják meg Dél-Franciországot és Korzikát (a Vichyi köztársaság területét).

1942.11.12-15. - Amerikai-japán tengeri csata Guadalcanalnál (Salamon-szigetek).

1942.11.13. - Eisenhower tábornok és Darlan tengernagy (Pétain francia államfő helyettese) megegyezésével Marokkóban és Algériában befejeződnek az angolszász- francia harcok. A brit csapatok elfoglalják a líbiai Tobrukot.

1942.11.15. - Megalakul a Székely Határvédelmi Parancsnokság (a székely határőrség szervezése márciusban már megindult).

1942.11.18. - A honvédelmi miniszter munkaszolgálatra kötelezi a zsidó férfilakosságot.

1942.11.19. - Sztálingrádtól északra, 20-án attól délre szovjet ellentámadás indul. A 3. és 4. román hadsereget gyorsan áttörő három szovjet front 23-án bezárja a gyűrűt a várost ostromló csapatok (német 4. páncélos hadsereg részei, 6. hadsereg, román hadosztályok) körül.

1942.11.20. - Brit csapatok foglalják el Bengházit. Megalakul a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg.

1942.11.25. - Megkezdik a norvég zsidók deportálását.

1942.11.26. - Bihácsban megalakul a Jugoszláv Nemzeti Felkelés Antifasiszta Tanácsa (AVNOJ).

1942.11.27. - A Vichyi Franciaország hadseregét feloszlatják. Toulonban a francia flotta elsüllyeszti önmagát, amikor a német csapatok behatolnak a városba.

1942.12.02. - A magyar kormány visszautasítja a 10. 17-i német jegyzéket. Bajcsy-Zsilinszky Endre a Képviselőházban interpellációt nyújt be az újvidéki vérengzés ügyében. Chichagoban lefolytatják az első maghasadásos kísérletet.

1942.12.12. - A Szovjetunió és az emigráns csehszlovák kormány szövetségi szerződést ír alá. A német B Hadseregcsoport támadást indít a Sztálingrádnál katlanba zárt csapatok felmentésére (12.21-én elakad).

1942.12.16. - A sztálingrádi csata részeként két szovjet front támadást indít a Don mentén a 8. olasz hadsereg arcvonalszakaszán.

1942.12.17. - A szövetségesek figyelmeztetik a német kormányt a zsidó holocaust várható következményeire.

1942.12.24. - Darlan tengernagy meggyilkolása után Giraud tábornok veszi át az észak- afrikai francia gyarmatok politikai vezetését, aki 11.13-a óta a Szabad Franciaország csapatainak főparancsnoka.

1942.12.27. - Horthy a Honvéd Vezérkar főnökén keresztül elrendeli a végsőkig való kitartást a Don-kanyart védő 2. magyar hadseregnek.

1942.12.28. - A német A Hadseregcsoport parancsot kap a Kaukázus kiürítésére.

 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 89
Tegnapi: 7
Heti: 137
Havi: 1 024
Össz.: 225 575

Látogatottság növelés
Oldal: 1942
második világháború - © 2008 - 2024 - csata.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »