második világháború

csaták kudarcok vilámháboru a világ leggyorsabb katonai terve fegyverek harckocsik tankok stb.

{KATEGORIA_LEGLATO

Daladier, Edouard Nyomtatás E-mail
dala(1894-1970)
 
Francia politikus. 1919-1958 között országgyűlési képviselő, a radikális párt balszárnyához tartozik. 1924-től több ízben miniszter, 1933-ban, 1934-ben és 1938. ápr. 10. - 1940. márc. 20. között miniszterelnök, 1936-1940 között honvédelmi miniszter. A müncheni egyezmény egyik aláírója. 1939. szept. 3-án a Daladier-kormány üzen hadat Németországnak. A Vichyi Köztársaság kormánya bíróság elé állítja, ítélet nélkül 1945-ig fogságban tartja.

GATOTTABB_MAI}

Danielsson, Carl Ivan Nyomtatás E-mail
danielsson(1880-1963)
 
Svéd diplomata. Jogi diplomájanak megszerzése után külügyi szolgálatba lépett. Több országban volt nagykövet, 1923-24-ben bécsi állomáshelyéről a magyarországi követ tisztét is betöltötte. 1942-ben nevezték ki a Svéd Királyság állandó budapesti követévé. Bár személyesen nem vett részt az akciókban, de szervezőmunkájának és állhatatosságának köszönhető a svéd követség embermentő tevékenységének megszervezése és fenntartása a zsidó vészkorszak idején. Munkatársaival, például Wallenberggel és Angerrel együtt az ostrom idején is a fővárosban maradt, és tovább dolgozott. A háborút követően hamarosan nyugalomba vonult. Olaszországi otthonában hunyt el 1963-ban.
 
 
 
Darlan, Jean Francois Nyomtatás E-mail
darlan(1881-1942)
 
Francia admirális, politikus. 1939-40-ben a flotta főparancsnoka. Franciaország veresége után ígéretet tesz Churchillnek, hogy a francia hajóhadat, Európai második számú haditengerészeti erejét nem adja német kézre. Később csatlakozik a vichyi kormányzathoz, 1940-től tengerészeti miniszter, a flottát Észak-Afrikába küldi. Látva habozását, a britek Mers-el-Kebirnél támadást intéznek a francia hajók ellen, és súlyos károkat okoznak. Darlan 1941 februárjától miniszterelnök-helyettes és Pétain kijelölt utóda lett. Megkísérelt együttműködni Hitlerrel, hogy a franciákat minél kedvezőbb pozícióba hozhassa. 1942 tavaszán Laval felmenti miniszteri tisztéből, de az észak-afrikai vichyi fegyveres erők főparancsnokává nevezik ki. Még az év novemberében átállt az Észak-Afrikában partra szállt szövetségesekhez, és elrendelte az ellenállás beszüntetését. Az amerikaiak hajlandók lettek volna államfőként elismerni a britek által támogatott de Gaulle-lal szemben, de december 24-én Algírban egy diák agyonlőtte.
 
Decleva Zoltán Nyomtatás E-mail
(1887-1950)
 
Gyalogsági tiszt. 1927. nov. 15-től 1931. máj. 1-ig a Honvédség főparancsnoka szárnysegéde. Ettől 1933. aug. 1-ig 1. vegyesdandár vezérkar főnök, majd a Honvédelmi Minisztérium Kiképzési Osztály vezetője. 1936. nov. 1-től a Honvéd Vezérkar Főnök helyettese. 1938. máj. 1-től tábornok. 1938-ban a Honvédség átszervezésével a Honvéd Vezérkar Főnök 2. helyettese, okt. 1-től egyben a Legfelső Honvédelmi Tanács vezértitkára is. 1940. márc. 1-től az I. hadtest parancsnoka. 1940. szept. 1-től altábornagy. 1941. máj. 1. - nov. 1. között a Honvéd Vezérkar Főnök helyettese, és megbízzák a szállásmesteri teendők ellátásával is. 1941. nov. 1-től 1942. dec. 1-ig a 3. hadsereg parancsnoka. 1942. okt. 1-ével vezérezredes, 1942. dec. 17-től magyar királyi titkos tanácsos. 1943. márc. 1-től nyugállományba helyezik. A Honvédelmi Minisztérium állandó igazoló bizottsága 1945. márc. 20-án igazolja.
 
[ Vissza ]
Degrelle, Leon Joseph Marie Nyomtatás E-mail

degrelle(1906-1994)

Belgiumi, vallon politikus a szélsőjobboldali Rexista párt alapítója. Az 1930- as években már Európa szerte ismert politikus. Mussolini meghívta Rómába, Churchill-el találkozott Londonba, és személyes jó kapcsolatot alakított ki Hitlerrel, aki egyszer azt mondta, ha fia lenne, azt szeretné, olyan legyen, mint Degrelle. Amikor a németek megszállták Belgiumot 1940- ben Degrelle csatlakozott az SS-hez, és vezetésével megalakult az önkéntesekből álló Vallon Légió, melyből később alakult ki Wallonien SS páncélgránátos hadosztály. A szovjetunió megtámadásakor Degrelle frontszolgálatra jelentkezett, és 1942-ben SS standartenführeri rangja mellé a Cserkasszinál elért érdemeiért megkapja a lovagkeresztet, majd Narvánál a tölgylombokat. Alakulatával majd négy évig küzdött a szovjetek ellen, egyike volt az utolsóként visszavonulóknak, ekkor kapta meg az arany közelharc pántot.  A háború után Franco adott neki menedéket Spanyolországban. Távollétében hazájában halára ítélték hazaárulásért. Spanyolországban élt élete végéig, mint sikeres építési vállalkozó.

Dempsey, Sir Miles Christopher Nyomtatás E-mail
47780-003-31319ab0(1896-1969)
 
Angol tábornagy. Harcolt az első világháborúban, majd 1919-20-ban Irakban is. 1939-40-ben a 13. gyalogosdandár parancsnoka, csapatait sikerrel evakuáltatja Dunkerque-nél. Az el-alameini csata után a 8. hadsereg XIII. hadtestének parancsnokaként kivívja felettesének, Montgomerynek elismerését. 1943-ban partra száll Szicíliában, majd Olaszország déli részén harcol. A partraszállás során és a normandiai csatározásokban a 2. brit hadsereget vezeti. A német kapitulációt követően Malajziában a 14. hadsereget irányítja.
 
Denk Gusztáv Nyomtatás E-mail
(1882-1960)
 
Lovassági tiszt. 1919. szept. 1-től 1921. aug. 1-ig a miskolci katonai kerület vezérkari főnöke, majd 1922. márc. 31-ig a Kormányzó Katonai Irodája főnökének helyettese, 1928. júl. 17-ig főnöke. Ettől az 1. vegyesdandár parancsnoka. 1928. szept. 1-ével tábornok. 1929. nov. 1-től a Honvédelmi Minisztérium Elnökség vezetője. 1933. máj. 1-től 1. lovasdandár-parancsnok. 1935. febr. 1-1938. dec. 31. között a Honvédség Főparancsnokának lovassági szemlélője. 1935. nov. 1-től altábornagy. 1938. máj. 1-től 1940. márc. 1-ig a Honvédség főparancsnokának helyettese. 1938. máj. 1-től lovassági tábornok. 1939. febr. - 1940. márc. 1. között a tisztképzés- és nevelésügyi szemlélő beosztást is betöltötte. 1939. ápr. 24-től magyar királyi titkos tanácsos. 1940. márc. 1-től nyugállományba helyezik. 1957. decemberben kivándorló útlevéllel Ausztriába távozik.
 
Deseő László Nyomtatás E-mail
01(1893-1948)
 
Magyar királyi tábornok, 1942. nov. 1-től vezérőrnagy. A két világháború között katonai attasé Moszkvában (1935. dec. 1-1939. ápr. 1. és 1939. dec. 1-1940. júl. 1.), Helsinkiben (1939. ápr. 1-1939. dec. 1.), illetve Helsinki, majd Moszkva székhellyel Tallinban és Kaunasban (1939. ápr. 1-1940. máj. 1.), és ugyanígy Rigában (1940. ápr. 1.), 1940. júl. 15-ig ismét a szovjet fővárosban. Hazatérve tüzér csapattestek parancsnoka, 1942. nov. 25-én a 2. hadsereg Don menti arcvonalára vezényelték. 1943. febr. 3-ai fogságba eséséig III. hadtest-tüzérparancsnok Stomm Marcel altábornaggyal együtt a krasznogorszki, majd a vojkovi hadifogolytáborba került. 1945. májustól moszvai katonai attaséi tevékenységét vizsgálva gyakran hallgatták ki a moszkvai Butirszkaja börtönben. Egészsége megromlott, rövidesen meghalt. Földi maradványait 1994. jún. 4-én szállították haza.
d
Devers, Jacob Loucks Nyomtatás E-mail
devers_jacob_loucks(1887-1979)
 
Amerikai tábornok. 1939-40-ben a csatornaövezet parancsnoka Panamában. 1943 májusában az Angliában állomásozó amerikai hadsereg vezetője, fontos szerepe volt az európai invázióra való felkészülésben. 1943 végén Eisenhower utóda az észak-afrikai hadszíntéren. 1944-ben a Földközi-tenger térségében Wilsonnak, a szövetségesek ottani főparancsnokának helyettese. 1944. augusztus 15-én a 7. amerikai és az 1. francia hadseregből álló 6. hadseregcsoport élén partra száll Dél-Franciaországban, tehermentesítendő a Normandiában harcoló csapatokat. Seregei gyors tempóban törnek előre a Rhone völgyében, szeptemberben már egyesülnek a szövetségesek további egységeivel. Ezután Dél-Németország felé törnek előre, elfoglalják Münchent és Hitler "sasfészkét" Berchtesgadenben.
 
essloch, Otto
Nyomtatás E-mail
dessloch-otto1(1889-1977)
 
Katonai szolgálatát 1910-ben a könnyűlovasságnál kezdi, 1914 végén a légierőhöz kerül. 1921-1933 között ismét a lovasságnál szolgál, 1933-tól a Luftwaffe tisztje, őrnagyi rendfokozatban a cottbusi repülő iskola parancsnoka. 1939. ápr. 1-én vezérőrnagyként a 6. repülőhadosztály parancsnoka, okt. 2-ig. 1939. okt. 3-tól 1942. ápr. 11-ig a II. légvédelmi hadtest, ápr. 12-től 1943. jún. 12-ig az I. légvédelmi hadtest parancsnoka. 1942-1943-ban a sztálingrádi harcok idején az I. légvédelmi hadtestből a 4. légiflotta alárendeltségében Dessloch vezetésével létrehozzák a Luftwaffen-kommandó Kaukasus/Kubant. 1943 nyarán repülő tábornok, 1944. márc. 1-től vezérezredes. 1944. aug. 18-tól szept. 22-ig a 3. légiflotta, 1944. szept. 22-től 1945. ápr. 6-ig a Magyarországon is harcoló 4. légiflotta parancsnoka, végül ápr. 27-től Németország fegyverletételéig a 6. légiflotta parancsnoka.
 
Dietrich, Josef "Sepp" Nyomtatás E-mail
sepp_dietrich
(1892-1966) 
 
Német SS-tábornok. Az alacsony származású Dietrich 1914-ben bevonult a hadseregbe. Az első világháborúban többször is megsebesült, és több kitüntetést is kapott. 1928-tól Hitler testőrségének parancsnoka. Aktív szerepe volt Röhm és társai félreállításában. A testőrség alapjain létrehozott Leibstandarte SS Adolf Hitler nevű alakulat élén harcolt Lengyelországban, a nyugati fronton, a Balkánon, és részt vett a Szovjetunió megtámadásában is. Később a Normandiában partra szállt szövetségesek visszaszorítására tett sikertelen kísérletet, majd a 6. (SS) páncélos-hadsereg élén részt vett az ardenneki ütközetben, ezután pedig a balatoni csata néven is ismert "Tavaszi ébredés" hadműveletben. Háborús bűnök miatt 1946-ban életfogytiglanra ítélték. Ezt később 25 évre mérsékelték, majd 1955-ben szabadlábra helyezték. Mindjárt ezután 18 havi börtönt kapott a Röhm elleni gyilkosságban való részvételéért. 1966-ban hunyt el. Megítélése igen ellentmondásos. Tény, hogy nem volt képzett katona, de embereit jól vezette a harcokban.
 
 
 
Dill, Sir John Greer Nyomtatás E-mail
dill(1881-1944)
 
Brit tábornok. Harcolt a búr háborúban, majd az első világháborúban, ahol megsebesült, és több kitüntetést is kapott. A második világháború idején Franciaországba került, az I. hadtestet irányította. Később Ironside utódaként a birodalmi vezérkar főnöke. 1941-ben Brooke vette át tőle ezt a posztot, ő maga Churchill kíséretében Washingtonba utazott, és ott is maradt, mint a brit katonai misszió vezetője. Mindkét fél maximálisan elismerte teljesítményét. Miután 1944 végén megbetegedett és elhunyt, az amerikaiak engedélyezték, hogy hamvait az arlingtoni katonai temetőben helyezzék el.
 
 
Dönitz, Karl Nyomtatás E-mail
200px-karl_dnitz(1891-1980)
 
Német tengernagy. 1910-ben lépett be a haditengerészetbe. Az első világháború kezdeti időszakában légi megfigyelőként, később tengeralattjárós tisztként szolgált. 1935-ben ő kezdte el a német tengeralattjáró-flotta újjászervezését. A második világháborúban fontos szerep jutott az általa irányított U-Bootoknak. Az atlanti csata első fázisában a németek megpróbálták elvágni az Angliába irányuló utánpótlási útvonalakat. Rendkívül sok kereskedelmi hajót süllyesztettek el, a szövetségeseken a konvojok kialakítása sem segített, Dönitz ugyanis kidolgozta az ún. farkasfalka-harcmodort. 1943. januárjában Raeder utóda, a haditengerészet főparancsnoka lett. Ebben az időben az U-Bootok (köszönhetően a radartechnológia fejlődésének és a megfejtett német kódrendszernek) már súlyos veszteségeket szenvedtek. Dönitz kérte Hitlert, hogy koncentráltan fejlesszék a tengeralattjárókat, de erre nem került sor. 1945. április 29-én végrendeletében Hitler őt jelölte ki utódául. Megpróbált tárgyalni a szövetségesekkel, de azok ragaszkodtak a feltétel nélküli megadáshoz. Május 23-án letartóztatták. A nürnbergi perben tízévi börtönbüntetésre ítélték, 1956-ban szabadult.
 
 
Donovan, William Joseph Nyomtatás E-mail
240x240_bio_donovan.jpg(1883-1959)

Amerikai jogász, hírszerző, az OSS első igazgatója. 1940-ben nemhivatalos tengerészeti megfigyelőként Nagy-Britanniában dolgozott. Roosevelt utasítására bejárta Délkelet-Európát és a Közép-Keletet, hogy felmérje a németekkel szembeni ellenállás szervezettségét. Hazatérte után hírszerzői koordinátorként dolgozott. Az 1942 nyarán létrehozzott OSS (Office of Strategic Services, a CIA elődje) élére került. Az egyesült vezérkar felügyelete alá tartozó hivatal munkája többrétű volt: a hírszerzői munka mellett kutatással és operatív tevékenységgel is foglalkozott. Az OSS többfelé is segítette az ellenállási mozgalmakat, elsősorban Franciaországban, Olaszországban, Észak-Afrikában és Burmában. 1945 októberében feladatait a hadügy- ill. a külügyminisztérium vette át, Donovan a nürnbergi per amerikai foügyészének, Jackson bírónak a munkatársaként dolgozott tovább.

Doolittle, James Harold Nyomtatás E-mail
doolittle
(1896-1993) 
 
Amerikai altábornagy. 1917-ben kezdett el a repüléssel foglalkozni, de 1930-ban otthagyta a hadsereget. 1940-ben visszahívták, kezdetben a gépkocsigyártás repülőgép-összeszerelésre való átállításán dolgozott. 1942. április 16-án a Hornet repülőgép-hordozóról felszálló B-25-ös bombázók az ő vezetésével intézték az első légitámadást Tokió ellen. 1943-ban Észak-Afrikában a 12. amerikai légi hadsereg parancsnoka. Később a stratégiai bombázásokat irányította a Földközi-tenger térségében. Az általa 1943 novembere és 1944 január 3-a között irányított 15. amerikai légi hadsereg Dél-Olaszországi támaszpontjairól magyarországi célpontokat is támadott. 1944 elejétõl a 8. amerikai légi hadsereg parancsnoka, mely kezdetben Európában, 1945-ben pedig a Csendes-óceánon tevékenykedett.
 
Douglas, Sir William Sholto Nyomtatás E-mail

2wwdouglass1(1893-1969)

Brit légi marsall. Az angliai csata végső fázisában átvette Dowding-tól a vadászok parancsnokságát, és védekezésből átment támadásba, nemcsak a brit pilóták önbizalmának növelése érdekében, hanem azért is, hogy kikényszerítse a német erők átcsoportosítását Délkelet-Európából. 1943-ban a RAF közép-keleti parancsnoka, egy évvel később a partvédelmi légierők parancsnoka. E minőségében előkészítette a normandiai inváziót, elsosorban azzal, hogy megtisztította a területet a német tengeralattjáróktól. A háború végén a Balti-tengeren ismét tengeralattjáró-bázisokat támad, a harcok végeztével a németországi brit légierő parancsnoka.

Dowding, Sir Hugh Caswall Tremenheere Nyomtatás E-mail
dowd1(1882-1970)
 
Angol repülő főmarsall. Eredetileg tüzértiszt volt, de már a "hőskorszakban" a repüléssel kezdett foglalkozni. Az 1930-as évektől dolgozott a légierő fejlesztésén. Ennek az időszaknak a terméke volt a később fontos szerepet kapott Hurricane és Spitfire, de a radar is. 1936 és 1940 között a Royal Air Force (RAF) vadászrepülőinek a parancsnoka. Gondosan megtervezett, hatékony légvédelmi rendszert vezetett be, mely jelentős mértékben támaszkodott a radartechnológiára. Sok bírálat érte, amikor a franciaországi harcok idején féltve óvta kisszámú légierejét - de többek között ennek is köszönhető, hogy a RAF legyőzte a Göring vezette Luftwaffe-t az angliai csata során. Dowding 1940-41-ben az USA-ban képviselte a brit repülőgépgyártási minisztériumot. 1942-ben nyugdíjba vonult, 1943-ban lovaggá ütötték. Kiváló taktikus és stratéga volt, de magányos ember, aki nehezen tudott kapcsolatokat kiépíteni munkatársaival.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 107
Tegnapi: 7
Heti: 155
Havi: 1 042
Össz.: 225 593

Látogatottság növelés
Oldal: fontos emberek5
második világháború - © 2008 - 2024 - csata.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »