második világháború

csaták kudarcok vilámháboru a világ leggyorsabb katonai terve fegyverek harckocsik tankok stb.

1943 Nyomtatás E-mail
1943.01.10. - A szovjet Doni Front megkezdi a Sztálingrádnál bekerített csapatok felszámolását.

1943.01.12. - A szovjet csapatok erőszakos harcfelderítést indítanak a 2. magyar hadsereg ellen az urivi hídfőből és áttörik a peremvonalat. A Leningrádi és a Volhovi Front támadást indít.

1943.01.13. - Megkezdődik a szovjet Voronyezsi Front offenzívája a Don-kanyarban, ami a 2. magyar hadsereg pusztulásához vezet. Németországban megkezdődik a német lakosság összeírása totális mozgósítás, illetve munkakötelezettség céljára.

1943.01.14. - A szovjet csapatok kitörnek a 2. magyar hadsereg védelmébe ékelt scsucsjei hídfőből.

1943.01.14-16. - Churchill, Roosevelt, De Gaulle és Giraud a casablancai konferencián elfogadják a feltétel nélküli megadás elvét. (A Szovjetunió 05.1-én csatlakozik a határozathoz.)

1943.01.16. - Irak hadat üzen Németországnak.

1943.01.18. - A szovjet csapatok rést ütnek a Leningrád körüli ostromgyűrűn.

1943.01.20. - A német, az olasz, a bolgár és a horvát hadsereg offenzívát indít a partizánmozgalom felszámolására Jugoszláviában. A május közepéig tartó neretvai csatában a partizánok súlyos veszteséggel, áldozatul hátrahagyva a lakosságot, kivonják magukat a gyűrűből.

1943.01.24. - A 2. magyar hadsereg kiválik az arcvonalból. Vitéz Jány Gusztáv vezérezredes hadseregparancsnok kiadja hírhedtté vált hadparancsát.

1943.01.25. - Szovjet csapatok foglalják el Voronyezst.

1943.01.26. - A Sztálingrádnál bekerített német erőket két részre szakítják.

1943.01.30. - Lemond Erich Raeder flottatengernagy, a német haditengerészet főparancsnoka. Utóda Dönitz flottatengernagy.

1943.01.31. - A sztálingrádi déli katlanba szorult német-román erők leteszik a fegyvert. A Sztálingrádnál bekerített 6. német hadsereg parancsnoka, Friedrich von Paulus vezértábornagy megadja magát.

1943.02.01. - Gróf Stomm Marcell altábornagy feloszlatja a 2. magyar hadsereg III. hadtestét.

1943.02.02. - A sztálingrádi északi katlanba szorult német-román erők leteszik a fegyvert.

1943.02.07. - Szent-Györgyi Albert Isztambulban a brit kormány képviselőivel tárgyal Magyarország kiválási lehetőségeiről a háborúból.

1943.02.08. - A szovjet csapatok elfoglalják Kurszkot.

1943.02.11. - Keitel tábornagy, az OKW főnöke táviratban három magyar megszálló hadosztály kiküldését kéri Szerbiába

1943.02.14. - A tuniszi Kasserin-hágónál a német csapatok sikeres támadást indítanak az amerikai csapatok ellen. (Az első szárazföldi német-amerikai összecsapás 1918 óta.)

1943.02.15. - A német A Hadseregcsoport befejezi a Kaukázus kiürítését. Szovjet csapatok foglalják el Harkovot.

1943.02.18. - Goebbels német propagandaminiszter meghirdeti a totális háborút.

1943.02.19. - Német ellentámadás indul Harkov térségében.

1943.02.27. - A norvégiai Vermorkban angol kommandósok elpusztítják a németek rendelkezésére álló nehézvízüzemet.

1943.03. elején - Szegedy-Maszák Aladár Stockholmban a brit kormány képviselőivel tárgyal Magyarország kiválási lehetőségeiről a háborúból.

1943.03.08. - Harkov körzetében először vetik harcba a szovjet oldalon alakult csehszlovák erőket. Von Arnim vezérezredes veszi át Rommel vezértábornagytól az észak-afrikai német csapatok főparancsnokságát.

1943.03.12. - Jány Gusztáv vezérezredes újabb parancsában érvényteleníti 01.24-i hadparancsa elmarasztaló ítéleteit.

1943.03.15. - Megkezdik a görögországi zsidók deportálását.

1943.03.16. - Német csapatok visszafoglalják Harkovot.

1943.03.17. - A bolgár parlament elveti a zsidók deportálását.

1943.03.18. - Német csapatok visszafoglalják Belgorodot.

1943.03.20. - Megkezdődik a zsidók deportálása a bolgár csapatok megszállta görög és jugoszláv területekről.

1943.03.30. - A magyar kormány elutasítja a német vezetés ajánlatát magyar megszálló erők küldéséről Szerbiába, de hozzájárul a Szovjetunió területén lévő megszálló erők kiegészítéséhez. A japán Nagy-ázsiai Tanács közigazgatási önállóságot ad a megszállt kínai területeken működő, Vang Csing-vej vezette bábkormánynak.

1943.04. elején - Barcza György Svájcban a brit kormány képviselőivel tárgyal Magyarország kiválási lehetőségeiről a háborúból.

1943.04.01. - Szovjet kötelékben francia repülők kapcsolódnak be a harcokba (Normandia század).

1943.04.02. - Kállay Miklós miniszterelnök háromnapos látogatásra Rómába érkezik. Tárgyal Mussolinivel, fogadja őt XII. Pius pápa.

1943.04.07. - Megalakul a kommunista irányítás alatt álló lengyel Népi Hadsereg (Armija Ludowa). Bolívia hadat üzen Németországnak, Olaszországnak és Japánnak.

1943.04.13. - Németország bejelenti, hogy Katyn térségében lengyel tömegsírokat tártak fel.

1943.04.16. - Horthy kétnapos látogatásra Klessheimbe érkezik, Hitlerhez.

1943.04.17. - A londoni emigráns lengyel kormány felkéri a Nemzetközi Vöröskeresztet a Katynban feltárt tömegsírok kivizsgálására.

1943.04.18. - Amerikai vadászgépek lelövik Yamamoto tengernagy, a japán flotta főparancsnokának repülőgépét.

1943.04.19. - Felkelés tör ki a varsói gettóban. 05.16-ra a német hadsereg leveri. A Bermuda-szigeten tíznapos brit-amerikai tanácskozás kezdődik az európai zsidóság megmentésének lehetőségeiről.

1943.04.23. - Megalakul a nyugat-európai partraszállást előkészítő brit-amerikai közös vezérkar (COSSAC). Parancsnoka Frederick E. Morgan brit altábornagy.

1943.04.24. - Megkezdődik a 2. magyar hadsereg hazaszállítása.

1943.04.25. - A Szovjetunió megszakítja a diplomáciai viszonyt a londoni emigráns lengyel kormánnyal (lásd 04. 17.).

1943.04.30. - Japánban totális mozgósítást rendelnek el.

1943.05.01. - Kijevben megalakul a Magyar Megszálló Erők Parancsnoksága (a Keleti és Nyugati Megszálló Csoport összefogására) az arcvonalból kivont 2. hadsereg parancsnokságából. Parancsnoka Gyimessy Ernő altábornagy, 05. 22-től Lakatos Géza vezérezredes.

1943.05.06. - A Szovjetunióban megalakul a lengyel Kosciuszko-hadosztály.

1943.05.07. - Angol-amerikai csapatok foglalják el Tuniszt és Bizertát. Horthy levélben tesz ígéretet Hitlernek a zsidókérdés távlati "megoldására".

1943.05.11. - Amerikai csapatok szállnak partra az Aleut-szigeteken.

1943.05.12-25. - Washingtonban Roosevelt és Churchill részvételével, Trident fedőnéven konferencia zajlik a közös stratégiáról.

1943.05.13. - Az észak-afrikai tengely-csapatok (a német Afrika páncélos hadsereg és az 1. olasz hadsereg) Tunéziában leteszik a fegyvert. Afrikában véget érnek a harccselekmények. A KOMINTERN Végrehajtó Bizottsága Elnöksége 06.10-i hatállyal kimondja a nemzetközi kommunista szervezet feloszlatását.

1943.05.19. - Magyarországon 22-03 óra között elrendelik az elsötétítést.

1943.05.21. - Nagy Vilmos honvédelmi miniszter rendeletet ad ki arról, hogy az SS-be magyarok nem léphetnek be, csak más nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárok. A Vörös Hadseregben visszaállítják az 1914-17-es cári rendfokozatokat és váll-lapokat az addigi beosztás-jelzések helyett.

1943.05.24. - Dönitz flottatengernagy visszarendeli a német tengeralattjáró flottát az Atlanticum északi részéről.

1943.05.27. - A megszállt Franciaországban megalakul az Ellenállás Nemzeti Tanácsa (CNR).

1943.05.28. - A Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg főparancsnoksága mellett brit katonai misszió kezdi meg működését.

1943.06.01. - Aláírják a második német-magyar SS-toborzási egyezményt, amely az 1942.02.12-i elsőhöz képest engedélyezi tényleges állományú honvédek jelentkezését is.

1943.06.03. - Algírban az 05.30-án kezdődött konferencia végén megalakul a Francia Birodalom kormányaként működő Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottság (CFLN). Elnökei Charles de Gaulle és Henri Honoré Giraud.

1943.06.04. - Wladyslaw Sikorski tábornok, a londoni emigráns lengyel kormány elnöke Gibraltárnál repülőszerencsétlenség áldozata lesz. Utóda Stanislaw Mikolajczyk.

1943.06.11. - Brit csapatok szállnak partra a Földközi-tengeren lévő Pantelleria-szigeten, ezzel átlépik Olaszország határát.

1943.06.12. - A kormányzó vitéz Csatay Lajos vezérezredest nevezi ki honvédelmi miniszterré.

1943.06.19. - A magyar kormány óvóhelyek létesítését rendeli el a lakóházakban és az ipartelepeken.

1943.06.30. - Amerikai csapatok szállnak partra a Salamon-szigeteken.

1943.06. folyamán - Hadrendbe állítják az amerikai B-29 bombázó repülőgépet (Superfortress).

1943.07. elején - A Kommunisták Magyarországi Pártja neve Békepártra változik.

1943.07.01. - Jászberényben kéthetes tábori rabbitanfolyamot szerveznek.

1943.07.05. - A Közép és a Dél Hadseregcsoport Kurszk térségében a Központi és a Voronyezsi Front ellen indított offenzívájával a német hadvezetés utoljára kísérli meg visszaszerezni a hadászati kezdeményezést (Zitadelle-hadművelet).

1943.07.10. - Brit-amerikai csapatok szállnak partra Szicíliában.

1943.07.11. - A Nyugati és a Brjanszki Front ellentámadást indít Orjol térségében.

1943.07.12. - Prohorovka körzetében 1200 harckocsi és rohamlöveg részvételével lezajlik a hadtörténelem (eddig) legnagyobb páncélos ütközete. Az 5. szovjet gárda- harckocsi hadsereg megállítja a 4. német páncélos hadsereget. Krasznodarban megalakul a Szabad Németország Nemzeti Bizottsága (NFD).

1943.07.15. - Kurszktól délre ellentámadást indít a Központi és a Voronyezsi Front.

1943.07.20. - Magyarországon a statárium hatályát kiterjesztik a légitámadások idején elkövetett bűncselekményekre.

1943.07.22. - Amerikai csapatok foglalják el Palermót.

1943.07.24. - A brit légierő lerombolja Hamburgot. A kormányzó külügyminiszterré nevezi ki Ghiczy Jenőt. A Fasiszta Nagytanács leszavazza Mussolinit, felkéri a királyt új miniszterelnök kijelölésére és a hadsereg főparancsnokságának visszavételére.

1943.07.25. - III. Viktor Emánuel olasz király felmenti és letartóztatja Mussolini miniszterelnököt, és miniszterelnökké nevezi ki Pietro Badoglio marsallt. Hitler elrendeli Olaszország megszállásának előkészítését.

1943.07.28. - Az olasz király feloszlatja a Nemzeti Fasiszta Pártot és a fasiszta szervezeteket.

1943.08.03. - A szovjet partizánok elkezdik az ún. sínháborút.

1943.08.05. - A szovjet csapatok visszafoglalják Orjolt és Belgorodot. Moszkvában először lőnek ünnepi tüzérségi össztüzet. Brit csapatok foglalják el Cataniát.

1943.08.06. - Svédország megtiltja a német átmenő forgalmat.

1943.08.07. - A szovjet csapatok támadásba mennek át Szmolenszk térségében.

1943.08.10. - A Honvédség hadrendjében megszüntetik a könnyűhadosztályokat, megalakítják a gyaloghadosztályokat.

1943.08.13. - Olaszország elfogadja az előző nap Lisszabonban kezdődött titkos tárgyalásokon átnyújtott előzetes fegyverszüneti feltételeket. A szovjet csapatok támadásba mennek át a Donyec-medencében.

1943.08.16. - Amerikai csapatok vonulnak be Messinába.

1943.08.17. - A német-olasz csapatok befejezik Szicília kiürítését. A brit légierő kétnapos támadást kezd a peenemündei német rakétakísérleti telep ellen. Megkezdődik a 24-éig tartó első quebeci konferencia Roosevelt és Churchill között.

1943.08.19. - Isztambulban Veress László külügyminisztériumi segédtitkár közli a londoni kormány képviselőjével, hogy Magyarország elfogadja a feltétel nélküli megadás elvét.

1943.08.22. - A szovjet csapatok visszafoglalják Harkovot, ezzel befejeződik a kurszki csata.

1943.08.23. - Egyhetes ellenzéki ifjúsági találkozó kezdődik Balatonszárszón.

1943.08.24. - A szovjet csapatok visszafoglalják Szmolenszket.

1943.08.26. - A Szovjetunió elismeri a Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságot.

1943.08.28. - Meghal III. Borisz bolgár cár. Utóda, a fiatalkorú II. Simeon helyett régenstanács veszi át az államfői funkciókat.

1943.08.29. - Dániában a német katonai hatóságok veszik át a végrehajtó hatalmat. A hadsereget lefegyverzik, a flotta elsüllyeszti önmagát. X. Keresztély király visszavonul.

1943.09.02. - Elkészül az első magyar rádiólokátor (LRB/K Sas) első két példánya.

1943.09.03. - Aláírják Olaszország feltétel nélküli kapitulációját. Olaszország átengedi Horvátországnak Közép-Dalmáciát és a Cattarói-öblöt. Az angolszász csapatok partra szállnak Itáliában (Calabriában).

1943.09.08. - Nyilvánosan bejelentik az olasz kapitulációt. A szovjet hadsereg befejezi a Donyec-medence visszafoglalását.

1943.09.09. - Isztambulban Veress László átveszi a brit kormány előzetes fegyverszüneti feltételeit. Hitler döntést hoz Magyarország megszállásának előkészítésére. Amerikai csapatok szállnak partra Salernónál. A német hadsereg (az Achse-terv végrehajtásával) megszállja Észak- és Közép-Olaszországot, és lefegyverzi az olasz hadsereget, valamint megszállja az Olaszországgal perszonálunióban lévő Albániát és az olasz protektorátus alatt álló Montenegrót. A szovjet hadsereg megkezdi a novorosszijszk-tamanyi támadást. Korzikán felkelés robban ki. Irán hadat üzen Németországnak.

1943.09.10. - Az olasz flotta egy része Máltára és Alexandriába érkezik, ahol kapitulál.

1943.09.12. - Német ejtőernyősök kiszabadítják Mussolinit.

1943.09.14. - A Szovjetunió elismeri a Tito vezette Jugoszláv Nemzeti Felkelés Antifasiszta Tanácsát.

1943.09.15. - Mussolini a Nemzeti Fasiszta Párt nevét Köztársasági Fasiszta Pártra változtatja.

1943.09.17. - Megkezdik a Magyar Megszálló Erők Parancsnokságának kivonását Kijevből.

1943.09.18. - Mussolini Észak-Olaszországban megalakítja a (salói) Olasz Szociális Köztársaságot. Angolszász csapatok szállnak partra Szardínián.

1943.09.20. - Brit csapatok vonulnak be Bariba, az olasz király és kormány ideiglenes székhelyére.

1943.09.21. - A szovjet csapatok megkezdik az átkelést a Dnyeperen.

1943.09.26. - Német csapatok foglalják el Kérkyra (Korfu) szigetét.

1943.09.27. - Angolszász csapatok foglalják el Foggiát. Nápolyban felkelés robban ki. Az angolszász csapatok 10.1-én érik el a várost.

1943.09.29. - Magyarország elismeri az Olasz Szociális Köztársaságot, de nem szakítja meg a diplomáciai viszonyt a királyi Olaszországgal.

1943.09.30. - A német hadvezetés elkészül Magyarország megszállásának és a Honvédség lefegyverzésének tervével.

1943.10.01. - Megkezdődik a dániai zsidók deportálása.

1943.10.02. - Amerikai csapatok veszik be az új-guineai Huon-félszigeten lévő japán támaszpontot. A szovjet kormány hozzájárul román önkéntes alakulat szervezéséhez a szovjet hadsereg kötelékében.

1943.10.04. - Angolszász és francia csapatok szállnak partra Korzikán. A német-olasz helyőrség maradványai másnap kapitulálnak.

1943.10.10. - A magyar kormány Lisszabonon keresztül értesíti Londont a brit előzetes fegyverszüneti feltételek elfogadásáról.

1943.10.13. - A királyi Olaszország hadat üzen Németországnak, a szövetségesek társ- hadviselőnek ismerik el Olaszországot.

1943.10.14. - Japán védnökséggel kikiáltják a Fülöp-szigeteki Köztársaságot.

1943.10.18. - Megkezdődik a római zsidók deportálása.

1943.10.19-20. - Szovjet-brit-amerikai külügyminiszteri értekezlet Moszkvában.

1943.10.25. - Szovjet csapatok foglalják el Dnyepropetrovszkot.

1943.11.01. - A Wehrmacht Főparancsnoksága (OKW) kiadja irányelveit Magyarország megszállásának előkészítésére. Amerikai csapatok szállnak partra a Salamon-szigetek legnagyobb északi szigetén, Bougainville-en.

1943.11.05. - Az amerikai haditengerészeti légierő a Rabaulban állomásozó japán flotta ellen hasonló támadást hajt végre, mint a japán két éve Pearl Harbor ellen.

1943.11.06. - A szovjet csapatok visszafoglalják Kijevet.

1943.11.07. - Elkészül Magyarország német megszállása katonai tervének első módosítása, amely esetlegesen román és szlovák csapatok bevonásával is számol

1943.11.09. - Washingtonban megalakul az Egyesült Nemzetek Segélyezési és Újjáépítési Szervezete (UNRRA).

1943.11.10. - A királyi Olaszországban (először a háborúban) Szövetséges Ellenőrző Bizottság alakul.

1943.11.11. - Az OKW vezetési értekezletén döntés születik arról, hogy Magyarország megszállásába nem vonnak be román és szlovák csapatokat.

1943.11.15. - A Vörös Hadsereg kötelékében megalakul a román Tudor Vladimirescu önkéntes hadosztály.

1943.11.20. - Amerikai csapatok szállnak partra a Gilbert-szigeteken. Megkezdődnek a Japán anyaországi partraszállást előkészítő ún. kétéltű hadműveletek.

1943.11.22-26. - Az első kairói konferencia Churchill, Roosevelt és Csang Kai-sek kínai köztársasági elnök között. Megegyezés születik Korea függetlenségéről.

1943.11.27. - Kolumbia hadat üzen Németországnak.

1943.11.28. - Megkezdődik Churchill brit miniszterelnök, Roosevelt amerikai elnök és Sztálin szovjet vezető 12. 1-ig tartó első találkozója Teheránban.

1943.11.29. - Jajcában proklamálják a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság megalakulását. Tito vezetésével, Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottság néven ideiglenes kormány alakul.

1943.12.04-07. - A második kairói konferencia Roosevelt, Churchill és Izmet Inönü török köztársasági elnök között.

1943.12.10. - Edmund Veesenmayer jelentést készít Magyarország helyzetéről.

1943.12.12. - Szovjet-csehszlovák barátsági és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt írnak alá Moszkvában. A szerződés kimondja az első bécsi döntés hatályon kívül helyezését.

1943.12.14. - A Honvéd Vezérkar főnökének Bírósága pert indít az 1942-es újvidéki vérengzés ügyében, amelyet a fővádlottak 1944 tavaszi Németországba szökése miatt nem fejeznek be.

1943.12.15. - Londonban megkezdi munkáját az Európai Tanácsadó Bizottság (EAC). A Szovjetunió kizárólagosan elismeri a Tito-kormányt, egyben megszakítja a diplomáciai viszonyt a kairói emigráns jugoszláv királyi kormánnyal. Az angolszász hatalmak egyenjogú szövetségesnek ismerik el a Tito-kormányt.

1943.12.24. - Dwight David Eisenhower hadseregtábornokot nevezik ki a (leendő) franciaországi expedíciós erők főparancsnokává.

1943.12.31. - Boleslav Bierut elnökletével megalakul a lengyel Országos Nemzeti Tanács (később Nemzeti Felszabadítási Bizottság), amit a Szovjetunió a lengyel nemzet egyetlen képviselőjének ismer el. Szovjet csapatok foglalják el Zsitomirt.

1943.12. folyamán - A Szovjetunióban kitelepítik a kollaborációval vádolt kalmüköket és karacsajokat.

1943.12. végén - Gróf Károlyi Mihály, az angliai Új Demokratikus Magyarországért Mozgalom elnöke általános nemzeti felkelésre szólít fel.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 14
Tegnapi: 7
Heti: 62
Havi: 949
Össz.: 225 500

Látogatottság növelés
Oldal: 1943
második világháború - © 2008 - 2024 - csata.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »