második világháború

csaták kudarcok vilámháboru a világ leggyorsabb katonai terve fegyverek harckocsik tankok stb.

Canaris, Wilhelm Franz Nyomtatás E-mail
canarisk
(1887-1945) 
 
Német tengernagy. 1905-ben csatlakozott a haditengerészethez. Az első világháborúban tengeralattjáró-parancsnok volt, többször végrehajtott kémkedési megbízatásokat is. 1935-től a német kémelhárító és felderítő szolgálat (Abwehr) vezetője. A kémkedés területén fő riválisa egykori tengerész tanítványa, az SD-t irányító Heydrich lett. 1938-tól a fegyveres erők főparancsnokságának (OKW) külföldi ügyosztályát is vezette. A második világháború alatt tudomást szerzett a Gestapo és az SS által elkövetett bűnökről. Fokozatosan szembefordult a nácikkal, és különböző csatornákon keresztül fölvette a kapcsolatot a szövetségesekkel is, viszont hazája iránti hűségére hivatkozva visszautasította az aktív fellépést a náci rezsim ellen. 1944 februárjában elmozdították hivatalából. A július 20-i Hitler elleni sikertelen merénylet után letartóztatták, a háború utolsó napjaiban a Führer parancsára kivégezték.
Chamberlain, Arthur Neville Nyomtatás E-mail
arthur-neville-chamberlain
(1869-1940) 
 
Brit konzervatív politikus. 1918-tól képviselő, 1922-től több kormányban is miniszteri tisztséget lát el. 1937-től 1940 májusáig miniszterelnök. Bár elsõsorban belpolitikai ügyekben volt jártas, a brit külpolitikát saját elképzelései szerint kezdte irányítani. Fõ elve a "megbékélés" volt. Attól az illúziótól vezérelve, hogy Hitler jogosnak hitt követeléseit kielégítve elkerülhetõ az újabb világháború, jelentõs engedményeket tett a német diktátornak. 1938-ban Hitler, Mussolini és Daladier társaságában aláírta a müncheni egyezményt. 1939-ben már látta, hogy a német területi követelések nem tolerálhatók tovább, Lengyelország megtámadása után hadat üzent Németországnak. 1940. május 10-én, röviddel a norvégiai brit kudarc után a súlyos beteg Chamberlain lemondott, utóda Winston Churchill lett.
Chennault, Claire Lee Nyomtatás E-mail
general_claire_lee_chennault(1890-1958)
 
Az amerikai légierő tábornoka. Az első világháborúban a hadseregben szolgált. 1919-ben pilótakiképzést kap. Rövidesen a légi hadviselés egyik vezető taktikusa lesz. 1937-ben halláskárosodás miatt visszavonul, és Csang Kaj-sek légügyi tanácsadója lesz Kínában. 1941-ben amerikai önkéntesekből megszervezi "Repülő Tigrisek" nevű egységét, melynek nagysága sohasem érte el a 200 repülőgépet, mégis 300-nál több japán repülőt lőttek le tagjai. Chennault szervezte meg az Indiából Kínába vezető légihidat. 1942 áprilisában visszahívták a hadseregbe, és a Kínában állomásozó 14. (önkéntes) légihadosztály parancsnoka lett 1945 júliusában történt lemondásáig.
Choltitz, Dietrich von Nyomtatás E-mail

choltitzk(1894-1966)

Német tábornok. Többgenerációs katonacsalád sarja. A második világháború elején még alezredes. A nyugati hadjárat kezdetén ejtőernyős parancsnokként az első német tiszt, aki Hollandia területére lép. Tábornoki kinevezését Szevasztopol ostroma után kapta, az öldöklő küzdelemben embereinek létszáma kevesebb mint egy tizedére apadt. Az orosz fronton megkezdett visszavonulások során utóvéd feladatokat látott el. 1944 augusztusában "Gross Paris" parancsnokává nevezik ki. A franciák felkelésének kitörése után nem teljesíti Hitler parancsát, miszerint a várost el kell pusztítani, hanem átadja azt a szövetségesekne
Chorin Ferenc Nyomtatás E-mail
chori(1879-1964)
 
Nagyiparos, a Chorin-Kornfeld-Mauthner-Weiss-család feje. 1910-től a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. vezérigazgatója, 1933-1941 között a Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke, 1927-től felsőházi tag, gróf Bethlen István bizalmas híve. 1944. ápr.- májusban az SS magyarországi vezetőivel folytatott tárgyalások során elérte, hogy családja letartóztatott tagjait a németek Portugáliába engedték utazni, cserébe 25 évre „bizalmi kezelésre" megkapták a család birtokában lévő részvényeket.
Churchill, Winston Spencer Nyomtatás E-mail
churchill
(1874-1965) 
 
Brit államférfi, katona. 1900-ban parlamenti képviselőnek választották, ezután politikai karrierje gyorsan ívelt felfelé. Különféle miniszteri posztokat töltött be. (Első világháborús szerepéről lásd ezen korszakbeli tevékenységét bemutató oldalunkat!) Az elsők között figyelmeztetett a náci veszélyre. 1939-ben az Admiralitás Első Lordja. A katasztrófával végződött norvégiai hadjáratot követően 1940. május 10-én a lemondott Chamberlain utódaként ő lett a miniszterelnök. Koalíciós kormányt alakított, és átvette a hadügyminiszteri posztot is. Hitler minden „békeajánlatát” visszautasította. Rendkívüli szónoki képességeit sikerrel vetette latba annak érdekében, hogy Angliát felrázza a csüggedésből. A háború előtti időkre vezethető vissza szoros barátsága Roosevelt amerikai elnökkel. Az USA ennek a kapcsolatnak is köszönhetően még hadbalépése előtt jelentős segítséget adott az egyedül maradt Angliának. A két angolszász vezető többször is találkozott. 1941 augusztusában elfogadták az Atlanti Chartát, decemberben pedig megegyeztek, hogy először Németországot kell legyőzni. Churchill fontos döntése volt, hogy a megtámadott Szovjetuniónak minden segítséget meg kell adni a közös ellenséggel szemben. Ezzel együtt mindent megpróbált a kommunizmus térnyerésének megakadályozása érdekében. Elképzelései szerint az európai nagy támadást a Földközi-tengerről a Balkán és Közép-Európa irányába kellett volna megindítani, de az amerikaiak csak az észak-afrikai és olaszországi hadműveleteket támogatták, az invázióra Franciaországban került sor. Churchill a szövetségesek politikájának egyik meghatározó egyénisége volt, de a háború végére a nagy konferenciákon már egyre kevesebbszer tudta érvényesíteni akaratát az egyre befolyásolhatóbb Roosevelttel és a mindinkább erőszakosabbá váló Sztálinnal szemben. 1945 júliusában a konzervatívok választási vereségét követően Attlee vette át tőle a miniszterelnöki tisztséget. 1951 és 1955 között ismét miniszterelnök volt. Történelmi tárgyú munkáiért, részben a második világháborúról írt nagyszerű művéért, a The Second World War című könyvért 1953-ban megkapta az irodalmi Nobel díjat. Ezen munkájának rövidített változata A második világháború címmel magyarul is megjelent.
 
Ciano, Galeazzo Nyomtatás E-mail
ganzano
(1903-1944) 
 
Olasz politikus. 1936-tól 1943-ig külügyminiszter. Jelentős szerepet játszott a német-olasz közeledésben, a Berlin-Róma tengely kialakításában. 1943 februárjában a Duce-val való sorozatos nézetletérések után lemondott miniszteri posztjáról. Július 25-én a Fasiszta Nagytanácsban apósa, Mussolini leváltása mellett szavazott. Később a németek letartóztatták, és átadták az észak-olaszországi bábállamnak. Az olasz diktátor 1944 elején kivégeztette Cianot, akinek a háború alatt vezetett naplója értékes kordokumentum.
 
Clark, Mark Wayne Nyomtatás E-mail

mark_clark

(1896-1984)

Amerikai tábornok. Harcolt az első világháborúban, ahol meg is sebesült. 1942-ben az Angliában állomásozó amerikai szárazföldi csapatok vezérkari főnöke. 1942-től Eisenhower helyetteseként Észak-Afrikában harcolt. Titkos tárgyalásokat folytatott Darlannal a Vichy-hez hű francia erők átállásáról. 1943-44-ben az 5. amerikai hadsereg parancsnoka Olaszországban. Több partraszálló hadműveletben vett részt. Később csapatait Monte Cassino-nál megállították. Miután hosszas, véres ostrom után bevették a hegyet, az olasz főváros ellen fordultak. Sokat vitatták azt a döntését, miszerint Rómát inkább elfoglalta, ahelyett, hogy megkerülte volna. 1944 végétől Alexander tábornok alárendeltjeként a 15. hadseregcsoport parancsnoka lett. 1945-47 között az ausztriai amerikai megszálló erők vezetője, 1947-ben külügyminiszter-helyettes lett.

Collins, Joseph Lawton Nyomtatás E-mail

j-l-collins(1896-1963)

Amerikai tábornok. A háború elején Hawaii védelmének újraszervezője. A guadalcanali csatában tanúsított rámenőssége miatt kapta a "Lightning Joe" becenevet. 1944 elején Európába küldték, a 7. hadtest parancsnokaként a normandiai partraszállás során a Utah part meghódítója. 20 napos harc után elfoglalja Cherbourg-t, majd vezetője a hídfőből történő kitörésnek is. Észak-Franciaországon és Belgiumon keresztül üldözi a németeket, elfoglalja Namur és Liége városát, s az első német várost, Aachent is. A Ruhr-vidéken áttörve az Elbánál, Dessau mellett találkozik a szovjet csapatokkal. Katonái nagyon szerették, a "közkatonák tábornokának" nevezték


Crerar, Henry Duncan Graham Nyomtatás E-mail
storyimage_thumbnails_51h.d.g._crerar(1888-1965)
 
Kanadai tábornok. 1940-41-ben a kanadai hadsereg vezérkari főnöke Londonban. 1942-től 1943-ig az I. kanadai hadtest parancsnoka. Harcolt Szicíliában. 1943-ban visszahívták Londonba, ahol az 1. kanadai hadsereg parancsnoka lett. Ebben az alakulatban lengyel, belga, holland és brit egységek is szolgáltak. 1944-ben résztvevője a normandiai partraszállásnak. Hadserege többek között bevette Le Havre, Boulogne és Calais városát. Csapatai kerítették be a Hollandiában harcoló német erőket.
Csáky István Nyomtatás E-mail
csakyk
(1894-1941) 
 
Diplomata, külügyminiszter. 1919-től állt külügyi szolgálatban, részt vett az első világháborút lezáró béketárgyalásokon. Ezután különböző tisztségeket látott el, több külképviseletünkön is szolgált. Az első bécsi döntés meghozatalánál megfigyelőként volt jelen. 1938-tól külügyminiszter. Jelentős szerepet játszott az Antikomintern Paktumhoz való csatlakozásban, a második bécsi döntés tető alá hozatalában, Magyarországnak a háromhatalmi egyezményhez való csatlakozásában. Támogatta a németekkel való szövetséget, de óvatosan nyitva hagyta az angolokkal való kapcsolatépítés lehetõségét is. Bizalmas munkatársa volt Teleki Pálnak, magyar részről ő írta alá a magyar-jugoszláv barátsági szerződést.
 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 101
Tegnapi: 7
Heti: 149
Havi: 1 036
Össz.: 225 587

Látogatottság növelés
Oldal: fontos emberek4
második világháború - © 2008 - 2024 - csata.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »